Forskellige fag – fælles styrke

Vi løser en bred vifte af opgaver med udgangspunkt i styrken ved vores forskellige fagligheder.

I krydsfeltet mellem antropologien og den journalistiske formidling kan vi nemlig tilbyde at opnå indsigt og overblik i ellers svært tilgængelige problemstillinger.

Samtidig kan vi løse helt lavpraktiske opgaver som design af spørgeskemaer til undersøgelser eller traditionelle journalistiske produkter.

Det kan være interviews, portrætter og generel formidling af dine budskaber.

Nogle uddrag:

✓ Journalistiske produkter som reportager, portrætter og udredende artikler, samt magasinudvikling, foto-arbejde, podcasts og soundslides.

✓ Bogproduktion og -redigering

✓ Rådgivning om forskningsdesign

✓ Facilitering af brugerdrevne undersøgelses- og udviklingsprocesser

✓ Foredrag om udvikling og brug af sundhedsteknologi

✓ Etnografiske undersøgelser blandt bruger- og patientgrupper med analyse af behov og klarlægning af handlemønstre

"Det interview, der bedst har ramt hovedet på sømmet, i forhold til hvem jeg er og står for"